Kindcentrum De Pleiaden

Pleiadenplantsoen 63 1973 BS IJmuiden

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Pleiaden
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Pleiaden
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Pleiaden
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Pleiaden
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Pleiaden

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de gegevens van obs De Pleiaden, de openbare basisschool in de wijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden.

Op 1 oktober zijn er rond de 270 leerlingen ingeschreven bij ons op school. Het is opvallend dat veel kinderen van oud-leerlingen bij onze school worden/zijn ingeschreven. Dat geeft aan dat zij, de ouders, het naar hun zin hebben gehad op onze school en daar met vertrouwen hun kind plaatsen. De leerling-populatie vormt een reële afspiegeling van de schoolomgeving en het voedingsgebied van de school.

Voor uitgebreide informatie en/of een rondleiding nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Coöperatief
  • Authentiek
  • Professioneel
  • Ambiteus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Pleiaden is de  openbare basisschool in de wijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden, waar iedereen welkom is.

Op 1 oktober 2022 telt De Pleiaden zo'n 264 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.

Op 1 oktober 2023 telt De Pleiaden zo'n 269 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken samen met Partou voor voor- en naschoolse opvang, hiervoor is het nodig dat ouders zelf een contract afsluiten met Partou.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtenregeling OPO IJmond

“Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt”, luidt een bekend gezegde.Dat kan dus ook ons gebeuren.We doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Desondanks kan het zijn dat u een klacht of probleem hebt. Vaak is een gesprek met de leerkracht of directie van de school voldoende en is er een passende oplossing.Voor een probleem dat niet kan worden opgelost op school kent Stichting OPO IJmond een klachtenregeling.

Via de contactpersoon van de school wordt u in contact gebracht met de vertrouwenspersoon, die u verder helpt. De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is na te gaan of door bemiddeling een oplossing in een (beginnend) conflict bereikt kan worden. Is de inschatting van de vertrouwenspersoon dat dit niet mogelijk is, dan verwijst hij/zij de klager naar de mogelijkheden die er zijn om een formele klacht in te dienen.

De vertrouwenspersonen van OPO IJmond zijn:
Paul Platt: paulplatthaarlem@gmail.com, tel: 06-338 338 33
Winnie Korremans: w.j.korremans@planet.nl, tel: 06-242 923 10 

Voor de behandeling van klachten is Stichting OPO IJmond aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 95 90 

Bij het indienen van een klacht dient u rekening te houden met een aantal zaken. Hiervoor verwijzen wij u naar onze klachtenregeling voor verdere informatie. Klachtenregeling OPO IJmond

Bedrijfshulpverlening 

Op De Pleiaden zijn er diverse BHV-ers werkzaam. Zij stellen onder andere het ontruimingsplan op, zorgen dat er voldoende EHBO en brandblusmiddelen aanwezig zijn en zorgen voor een jaarlijkse ontruimingsoefening. De bedrijfshulpverleners in onze school zijn gecertificeerd en worden jaarlijks bijgeschoold. Zij zijn niet opgeleid om medische handelingen uit te voeren.     

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra medisch zorg nodig heeft.? Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat uw kind naar huis gaat. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.  Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, meldt u dit bij de schoolleider, zodat deze een plan van aanpak kan opstellen. Onze medewerkers mogen medicijnen uitwendig en oraal toedienen. Ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.?  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of door u aangewezen anderen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. 

Terug naar boven