De Flevoschool

Bovenlangewijnseweg 4 1272 BX Huizen

  • Schoolfoto van De Flevoschool
  • Schoolfoto van De Flevoschool
  • Schoolfoto van De Flevoschool
  • Schoolfoto van De Flevoschool
  • Schoolfoto van De Flevoschool

In het kort

Toelichting van de school

De Flevoschool in Huizen is een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs, beheerd door de vereniging “De Flevoschool”. Uitgangspunt van een algemeen bijzondere basisschool is de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Het onderwijs is er op gericht dat de leerling een levensvisie kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben met respect en begrip voor de levens- en maatschappijvisie van anderen. De leden van deze vereniging zijn de ouders van de leerlingen. Door deze structuur en de kleinschaligheid is de betrokkenheid van de ouders bij de school groot.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitstekend basisaanbod
  • Unieke talentontwik. centraal
  • Humanitaire normen en waarden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Flevoschool wordt door de ouders van de kinderen die al bij ons op school zitten bij nieuwe, geïnteresseerde ouders aanbevolen. Hierdoor is er veel vraag naar een plek voor hun kind op De Flevoschool. Door de door ons gekoesterde kleinschaligheid van de school is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Het is dus zaak om uw kind tijdig bij de school in te schrijven om gegarandeerd te zijn van een plek op onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen ons pand is ook de voor-, tussen- en naschoolse opvang gesitueerd. Hierdoor kunnen de kinderen binnen dezelfde vertrouwde omgeving blijven en stromen zij vanuit de school door naar de opvang.

Tevens is er een peuterspeelzaal gevestigd in ons pand, genaamd 't Morsje. De kinderen die hier starten en daarna doorstromen naar onze school zijn daardoor al gewend aan de omgeving. Daarnaast worden er ook gezamenlijke activiteiten gedaan waardoor de overgang naar De Flevoschool heel soepel verloopt.

De opvang in het en de peuterspeelzaal vallen onder het beheer van de Stichting Kinderopvang Huizen.

De naschoolse opvang wordt ook nog door drie andere partijen uitgevoerd:

- Koningskinderen
- Bloomingkids
- Montris

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven