De Fontein Houten

Bronmos 2 3994 KA Houten

 • Op De Fontein word je de beste versie van jezelf.
 • 'The Leader in Me' is de basis van ons onderwijsconcept. De 7 gewoonten van Covey zijn overal terug te zien in de school.
 • We vinden het erg belangrijk dat kinderen eigenaarschap tonen bij hun eigen leerproces. De weg naar het einddoel verschilt per instructie.
 • Ons onderwijsplan is opgebouwd door Christelijk onderwijs, de 7 gewoonten van Covey en Ervaringsgericht onderwijs (EGO).

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein, de school waar je de beste versie van jezelf wordt!

Basisschool De Fontein biedt kinderen primair onderwijs aan. Wij geef ons onderwijs vorm vanuit het 'The Leader in Me' concept. Dit concept is gebaseerd op de zeven eigenschappen van Stephen Covey. Vanuit deze basisgedachten leren we kinderen (samen) te leven en (samen)te werken.

Op De Fontein werkt een kind samen met een gedreven team en klasgenoten aan zijn talenten en ontwikkelpunten. Wij geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat passend is bij wat het kind kan en nodig heeft. Daarbij geven we het kind steeds meer eigenaarschap over zijn eigen leerproces. Wij streven naar een hoog welbevinden van de leerling en naar hoge betrokkenheid bij de leerstof. Wij zien welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden om tot een maximale ontwikkeling te komen. De Fontein is een school waar leerlingen, ouders en team gezamenlijk trots op zijn. Om deze doelstelling te halen moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als eigenaarschap, onderwijs op maat, effectieve leertijd, samenwerking met ouders, voortdurende professionalisering en goede voortgangsregistratie centraal.

Neem een kijkje op www.fonteinhouten.nl of maak een afspraak en kom onze school bewonderen! (030-6361065)

Hartelijke groet en graag tot ziens op De Fontein!

Monique Gadellaa en Saskia Smienk

 • Meer algemene informatie 'The Leader in Me' onderwijsconcept: klik hier
 • Meer beelden van Basisschool De Fontein 2021: klik hier

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • The Leader in Me - Covey
 • Protestant Christelijk
 • Talentontwikkeling
 • Kijken naar het kind
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven