De Fontein Houten

Bronmos 2 3994 KA Houten

  • Instructie op maat.
  • Schoolfoto van De Fontein Houten
  • Schoolfoto van De Fontein Houten
  • Schoolfoto van De Fontein Houten
  • Op De Fontein word je de beste versie van jezelf.

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein, de school waar je de beste versie van jezelf wordt!

De school ontving het predicaat 'Excellente basisschool' op 20 januari 2020.

De Fontein staat voor:

-The Leader in Me (gedachtegoed van Franklin Covey);
-Natuurdagen;
-Geschiedenisprojecten;
-Engels vanaf groep 1;
-Protestants-christelijk onderwijs;
-Leren presenteren zoals dat bij jou past (schriftelijk of mondeling);
-Weten wat je talenten zijn;
-Vaardig worden in ICT;
-Kindgesprekken één op één met de leerkracht;
-Open communicatie en samenwerken met ouders;
-Aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming;
-BSO, peuterschool, fysiotherapeut, speltherapeut en kernvisiecoach inpandig.

Neem een kijkje op www.fonteinhouten.nl of maak een afspraak en kom onze school bewonderen! (030-6361065)

Hartelijke groet en graag tot ziens op De Fontein!

Corrie van der Sar en Saskia Smienk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • The Leader in Me - Covey
  • Protestant Christelijk
  • Talentontwikkeling
  • Kunst en Cultuur
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven