De Fontein Houten

Bronmos 2 3994 KA Houten

  • Op De Fontein word je de beste versie van jezelf.
  • Schoolfoto van De Fontein Houten
  • We vinden het erg belangrijk dat kinderen eigenaarschap tonen bij hun eigen leerproces. Dit krijgt onder andere vorm door het contractwerk.
  • 'The Leader in Me' is de basis van ons onderwijsconcept. De 7 gewoonten van Covey zijn overal terug te zien in de school.
  • Het bewegend leren is een onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten (door ziekte of verlof), maken wij gebruik van PiO. Een invalpool met bevoegde leerkrachten. Mochten er geen invaller beschikbaar zijn en we de afwezigheid niet intern kunnen oplossen, kan het gebeuren dat een groep opgesplitst wordt over andere groepen. Wanneer deze mogelijkheid er niet is, kan er besloten worden de groep vrij te geven. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

*Levensbeschouwing:Godsdienst, sociaal- emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

*Taal:
taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en schrijven

*Wereldoriëntatie:
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en verkeer

*Kunstzinnige oriëntatie:
muziek, tekenen, handvaardigheid, dans, drama en vrije keuze

*Levensbeschouwing:
Godsdienst, sociaal- emotionele ontwikkeling, burgerschapsvorming

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven