RKBS de Vlinder

Bloesemtuin 17 3994 PB Houten

  • Het was fantastisch om te zien hoe de kinderen meewerkten aan het maken van de natuurspeelplek.
  • Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten door veel samen te werken.
  • Bij Ogo horen startactiviteiten om de kinderen te enthousiasmeren voor het thema. Hier is dat een onderzoek.
  • Op een vrijdagmiddag aan de slag met kinderen, ouders en leerkrachten om een prachtige natuurspeelplek te maken.
  • Schoolfoto van RKBS de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Het schoolvenster van RKBS de Vlinder in Houten is samengesteld met gegevens die afkomstig zijn van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school zelf. Dit schoolvenster biedt inzicht in de resultaten van de school. Soms geeft de school een toelichting op de cijfers en de feiten.

Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Naast dit schoolvenster willen wij u ook wijzen op de schoolgids en de website van de school. Omdat de informatie die op schoolvensters gegeven wordt soms niet al te uitgebreid is, adviseren wij u om ook onze website te bekijken. Hier wordt meer verteld over bijvoorbeeld ons eigen onderwijsconcept Ontwikkelings Gericht werken. Wat dit precies betekent en inhoudt.

Wij hopen dat u hierdoor een duidelijk beeld krijgt van RKBS de Vlinder, een school waar iedereen met plezier kan spelen, leren en werken.

website school: www.rkbs-de-vlinder.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokken en zorgzaam
  • Samen
  • Spel en onderzoek
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2016-2017 hebben we onze gewenste omvang bereikt. Vanaf dit schooljaar zijn wij met al onze groepen gehuisvest op een locatie. We hopen in de komende jaren een stabiele school te blijven met een leerlingaantal dat rond de 350-400 leerlingen ligt.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De namen van de instanties voor Voor- en naschoolse opvang worden nog aangevuld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven