RKBS de Vlinder

Bloesemtuin 17 3994 PB Houten

  • Het was fantastisch om te zien hoe de kinderen meewerkten aan het maken van de natuurspeelplek.
  • Wij maken gebruik van elkaars kwaliteiten door veel samen te werken.
  • Bij Ogo horen startactiviteiten om de kinderen te enthousiasmeren voor het thema. Hier is dat een onderzoek.
  • Op een vrijdagmiddag aan de slag met kinderen, ouders en leerkrachten om een prachtige natuurspeelplek te maken.
  • Schoolfoto van RKBS de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op de Vlinder laten in de enquête zien dat zij met veel plezier naar school gaan, dat zij zich veilig voelen op en rond school en dat ze goed worden geholpen door hun juf/meester. De kinderen zien net als hun ouders de meerwaarde van het OgO-onderwijs en ze vinden het fijn dat je op de Vlinder mag zijn wie je bent, je mag leren van je fouten en je eigen talenten mag hebben. Ook vinden zij het erg fijn dat ze tijdens en tussen de lessen door veel mogen bewegen. Hierdoor kunnen ze de hele dag door nog beter leren. 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders laten met een 7,4 zien tevreden zijn over de school. Zij geven aan dat hun kinderen met ontzettend veel plezier naar school gaan en dat het OGO-onderwijs een toegevoegde waarde is in de intrinsieke motivatie om te leren en de resultaten die dit met zich brengt. In het rapportcijfer dat ouders geven, zijn zij misschien iets kritischer dan twee jaar geleden, op onderwijsinhoudelijk aspect zijn zij meer tevreden. Ouders geven terug dat onze leerkrachten zeer vakbekwaam zijn, kinderen op de Vlinder niet alleen samen leren, maar ook leren samen te leven en dat medewerkers heel betrokken zijn bij kinderen en ouders. In de open opmerkingen laten ouders blijken dat zij erg tevreden zijn over de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven