Openbare Basisschool De Bijenkorf

Riddersborch 143 3992 BK Houten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Vanaf april 2015 is een eindtoets door onderwijsinspectie verplicht gesteld. Vanaf die tijd wordt de CITO eindtoets in groep 8 afgenomen. De Bijenkorf baseert het advies voor het voortgezet onderwijs op de uitkomsten van het CITO leerlingvolgsysteem groep 1 t/m 8 en de schoolbevindingen van de leerlingen.

Het gemiddelde resultaat van de eindtoets 2019 van onze school ligt boven het landelijk gemiddelde. Vanwege corona is er in 2020 geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Wij maken gebruik van het CITO leerling volgsysteem. Voor de kleuters maken we gebruik van de leerontwikkellijnen van ParnasSys.

Daarnaast toetsen wij de vorderingen van het lezen via het AVI-lezen en maken we gebruik van de Tempotoets Rekenen om het automatiseren in kaart te brengen.

Naar aanleiding van de middentoetsen van CITO maken we een trendanalyse die bovenschools en met het team wordt besproken. Hierbij kijken we niet alleen naar de gemiddelde van de groep afgezet tegen het landelijk gemiddelde, maar kijken we ook naar de vaardigheidsgroei van kinderen. Op basis daarvan maakt de leerkracht een concreet plan voor in de groep. 

In schooljaar 2020-2021 gaan we onderzoeken of een instrument als Leeruniek ons verder kan helpen in het frequenter monitoren van de ontwikkeling van onze kinderen.

De resultaten van hierboven genoemde toetsen worden afgezet tegen een landelijke normering. De analyse geeft, naast inzicht over de vorderingen van de leerlingen, tevens een beeld van het gegeven onderwijs.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De uitstroom van 2018/2019

VWO                          30 %

HAVO-VWO                15 %

HAVO                        12 %

TL-HAVO                   24 %

VMBO theoretisch        6 %

VMBO praktisch         12 %

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven