Openbare Basisschool De Bijenkorf

Riddersborch 143 3992 BK Houten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten en feiten van OBS De Bijenkorf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website www.obsbijenkorf.nl.

Wilt u een kijkje nemen op onze school? Dat kan. We leiden u graag rond. U kunt het kennismakingsformulier invullen op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind doet ertoe
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Schoolplezier
  • Ouderbetrokkenheid
  • Duurzaamheid (Gezonde School)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Bijenkorf heeft een instroom van leerlingen die hoger ligt dan de prognose van de gemeente.
De afgelopen drie schooljaren is het aantal leerlingen gestegen en de stijging lijkt de komende jaren aan te houden.

In de zomer van 2023 zijn twee tijdelijke lokalen geplaatst om extra ruimte te creëren. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen blijven op school lunchen.

De lunchpauze duurt drie kwartier en is verdeeld in:
- 15 minuten eten met de leerkracht
- 30 minuten buitenspelen
Uiteraard passen we ons ritme aan wanneer het weer te slecht is om naar buiten te gaan.

De middagpauze is verdeeld over de school:
-groep 3 t/m 5  van 11:45 tot 12.15 uur
-groep 6 t/m 8  van 12:15 tot 12.45 uur
-groepen 1-2     van 12:45 tot 13:15 uur

Er zijn overblijfouders aanwezig en er loopt een leerkracht buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsplan van OBS De Bijenkorf bestaat uit een aantal bestaande protocollen en afspraken. In de bijlage hierboven leest u de inhoudsopgave. De genoemde beleidsstukken vindt u in de bijlagen die zijn opgenomen bij dit onderwerp. Op school is een Schoolveiligheidsmap aanwezig, waarin alle protocollen en afspraken zijn samengevoegd.

Terug naar boven