Openbare Basisschool De Bijenkorf

Riddersborch 143 3992 BK Houten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bijenkorf

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten vindt plaats door vaste invalleerkrachten die werken vanuit een vervangingspool OOH (de stichting Openbaar Onderwijs Houten waartoe onze school behoort). Daarnaast kan ook een duo-leerkracht de groep waarnemen bij verlof. 

Wanneer er geen vervanging voorhanden is, kiezen we voor het opdelen van een groep over de andere groepen. Hierbij krijgen de kinderen van de 'opgedeelde' groep aangepast werk mee. 

Slechts in uiterste nood kiezen we ervoor om kinderen een dag vrij te geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De groepen 1-2 werken met de methode Kleuterplein. Aan de hand van thema's worden de onderwijsdoelen voor een periode bepaalt. De activiteiten om die doelen te bereiken worden voor beide kleutergroepen in overleg vastgelegd. Dit kunnen voorbereidende reken- en taalopdrachten zijn, maar ook puzzels/materialen en expressieopdrachten. Het niveau verschilt tussen de groepen 1 en 2. Indien wenselijk vindt een individuele aanpassing plaats.

De vorderingen van de kinderen leggen de leerkrachten vast in ons registratiesysteem ParnasSys. Hiervoor maken zij gebruik van de module Ontwikkelingslijnen. En die resultaten komen weer terug in het rapport en worden met de ouders besproken tijdens de 10 minuten gesprekken.  

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op OBS De Bijenkorf is iedereen welkom. We bieden onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

We denken in mogelijkheden en bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er samen voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de doelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en de leerlingen zelf. Sommige leerlingen hebben specialistische ondersteuning nodig vanuit specifieke onderwijsbehoeften. We werken op school met verschillende zorgniveaus. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven