Kindcentrum de Doolgaard

Doolgaardstraat 24 5961 TS Horst

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Doolgaard
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Doolgaard
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Doolgaard
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Doolgaard
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Doolgaard

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum de Doolgaard is de deur naar jouw toekomst, de grote versie van jezelf. Je rugzak wordt gevuld met kennis en vaardigheden die jou helpen bij het ontdekken van de wereld. Een wereld waarin je mag groeien naar elke kleur. De kleur die je zelf bent. Ons kindcentrum is gelegen in het centrum van Horst aan de Maas. Op ons kindcentrum komen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Basisschool “de Doolgaard” is een kindcentrum waar kinderen en personeel samen in een prettige sfeer met respect voor elkaar werken, spelen en leren aan vastgestelde doelen. Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er mogen dus verschillen zijn. Er is een basis van wederzijds vertrouwen te zien. De betrokkenheid van de kinderen is een kwaliteitskenmerk van goed onderwijs. Het onderwijs is boeiend en zowel product- als procesgericht. De intrinsieke motivatie van kinderen gevoed door een goede relatie, competentie en autonomie is de basis van ons onderwijs.

Deze pagina van Scholenopdekaart geeft u zicht op KC de Doolgaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aangevuld door de school. Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen. Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u ons kindcentrum echt wilt leren kennen, moet u eens binnenlopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak.  

Wilt u meer weten over, ons kindcentrum,  kijk dan ook op www.doolgaard.nl.

Met vriendelijke groet,

Team KC de Doolgaard

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum wordt gewerkt met onderstaande  groepsindeling

Onze onderbouw:  

Groep 1A
Groep 1B 

Groep 2/3A
Groep 2/3B
Groep 2/3C 

Onze Middenbouw 

Groep 4/5A
Groep 4/5B
Groep 4/5C

Onze Bovenbouw

Groep 6/7A
Groep 6/7B
Groep 7/8A
Groep 7/8B

Op ons kindcentrum de Doolgaard werken we vanuit zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Deze vijf pijlers zijn de fundering voor de manier van werken binnen onze school. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid komen terug in bijvoorbeeld het werken met weektaken. Onze kinderen vullen deze zelf in en op de weektaken is veel ruimte ingeruimd voor samenwerken. De leerlingen weten wat ze kunnen en mogen gaan doen en geven hier zelf concrete invulling aan.  

Door middel van groepsdoorbrekend werken, starten onze leerlingen de dag met hun klasgenootjes, maar gaan ze vervolgens ook met leerlingen buiten hun stamgroep aan de slag, ingedeeld op hun eigen niveau.  We proberen leerlingen in te laten zien hoe ze effectief en met plezier kunnen leren en werken.

Daarnaast is ons kindcentrum de gastschool van alle kinderen in de basisschoolleeftijd die op SOOOOL onderwijs ontvangen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In ons kindcentrum vind je alle soorten kinderopvang en basisonderwijs onder één dak.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar bieden wij dagopvang. Zorgeloze opvang van 7.30 tot 18.00 uur. We bieden je kind een rustige, vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers bieden je kind activiteiten aan, passend bij hun ontwikkelingsfase. Je kind zal zich bij ons spelenderwijs samen met leeftijdsgenootjes verder ontwikkelen.

Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij peuteropvang. Deze vorm van opvang is een goede voorbereiding op de basisschool. Je peuter is bij ons minimaal 2 dagdelen (ochtend en/of middag) welkom. Per locatie verschillen de dagdelen waarop de peuteropvang geopend is. Mocht je kind een VVE-indicatie hebben, dan kan hij ook op onze locaties terecht voor peuteropvang.

Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze opvang sluit aan op de schooltijden van jouw kind. Het is mogelijk om opvang af te nemen voordat school begint, nadat de school uit is en op schoolvrije dagen. Wij zorgen ervoor dat jouw kind veilig naar de onderwijsgroep wordt gebracht wordt en om 14.00 uur weer opgehaald wordt.

Zijn jullie op zoek naar passende kinderopvang voor jullie kind? Je kunt bij ons altijd een vrijblijvende rondleiding aanvragen

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven