IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.
 • Schoolfoto van IBS de Ceder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij het verlof van personeel zoeken wij naar een vervanger. Dit kan een geschikte kandidaat zijn vanuit onze vervangingspool. Het kan ook een huidige medewerker zijn die uitbreiding van uren krijgt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 1/2 voegen we graag bij elkaar. Dit zijn combinatiegroepen.

Vanaf groep 3 geven wij de voorkeur aan het werken met jaarklassen, echter als gevolg van de leerlingenaantallen hebben we twee combinatiegroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd is geintegreerd in alle vakken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd is geintegreerd in alle vakken.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen. Toch kunnen we niet al hun ondersteuningsvragen aan. Er zijn namelijk grenzen aan onze mogelijkheden binnen het reguliere onderwijs op de Ceder. Dit zijn:

 • De leerling moet eindniveau groep 6 kunnen halen. Dit schatten wij in op basis van een IQ onderzoek. Is het totaal lager dan 80-90 dan is de kans groot dat de leerling dit niveau niet haalt.
 • De leerling kan in groep 3 en 4 met een korte uitleg, gewone uitleg of extra uitleg meedoen met de groep. We werken in deze groepen niet met een individueel programma.
 • De leerling heeft niet meerdere grote problemen. Bijvoorbeeld een laag IQ en slechtziendheid.
 • De leerling moet zich blijven ontwikkelen.
 • Het gedrag van de leerling leidt niet tot onveilige situaties voor leerling en/of groep en/of leerkracht.
 • De leerling heeft een beperkte mate van 1 op 1 begeleiding nodig.
 • De begeleiding van de leerling vraagt niet zo veel tijd, dat de leerkracht de rest van de groep minder kan begeleiden.
 • De leerling voelt zich zichtbaar op zijn plek bij ons op school.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn dit jaar gestart met het Samen van Startproject: 

Dit project heeft de doelstelling om kinderen vanaf 2,5 jaar te laten ontwikkelen in een doorgaande lijn binnen één veilige setting met één pedagogisch klimaat en één curriculum van opvang en onderwijs samen. De pilot is bedoeld voor kinderen en hun ouders die extra ondersteuning nodig hebben. Om ouders te sterken in hun opvoedrol en hen actief te betrekken bij de schoolcarrière van hun kind zal de ouderbegeleidster Astrid Kok actief zijn. ZO proberen we eventuele ontwikkelingsachterstanden weg te werken, zodat alle kinderen een goede start maken in groep 3 met het aanvankelijk leren.

Terug naar boven