IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van IBS de Ceder!
"
Het zijn de wortels die de boom doen groeien!"

Wilt u meer weten over ons onderwijs, bekijk onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Verbinding
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Kennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1 oktober 2023 is 177

Hoeveel groepen zijn er dan?
We werken met 8 groepen:

 • groep 1/2a
 • groep 1/2b
 • groep 1/2c
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6/7
 • groep 7/8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met SKH en stichting Netwerk vormen wij een interconfessioneel Kindcentrum. Wij ontwikkelen ons steeds verder in het kindcentrum waarin u alle voorzieningen kunt vinden die met de ontwikkeling van uw kind te maken hebben.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd via het digitale instrument van Arbomeester.

Terug naar boven