IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • Schoolfoto van IBS de Ceder
 • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.
 • Schoolfoto van IBS de Ceder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van IBS de Ceder!
"
Het zijn de wortels die de boom doen groeien!"

Wij zijn op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van RK bs de Duiventil en PC bs de Hoeksteen. Wilt u meer weten over ons onderwijs, bekijk onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • rekenen & taal
 • beeldende vorming in atelier
 • omgaan met jezelf & anderen
 • open communicatie & respect
 • veiligheid & vergeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1 oktober 2019 is 211

Hoeveel groepen zijn er dan?
We werken in het schooljaar 2019-2020 met 8 groepen:

 • groep 1/2a & 1/2b
 • groep 3 
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7
 • groep 8
Weergave

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met SKH en stichting Netwerk vormen wij een interconfessioneel Kindcentrum. Wij ontwikkelen ons steeds verder in het kindcentrum waarin u alle voorzieningen kunt vinden die met de ontwikkeling van uw kind te maken hebben.

Dit zijn de activiteiten die we met elkaar realiseren:

http://cederhoorn.nl/cedercampus/onze-partners/

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De Risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd via het digitale instrument van Arbomeester.

Terug naar boven