IBS de Ceder

Ceder 1 1628 ME Hoorn

  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • Schoolfoto van IBS de Ceder
  • De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun eigen entree.
  • Schoolfoto van IBS de Ceder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanwege de coronacrisis is er in het jaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussenresultaten te meten gebruiken wij landelijk genormeerde toetsen zoals CITO.

De resultaten gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren. We analyseren de resultaten op schoolniveau, groepsniveau en leerling niveau. Hierbij stellen we ons de vraag: ontwikkelt de school, de groep en de leerling zich naar verwachting?

Door hier goed naar te kijken, weten we of we door kunnen gaan met wat we deden, of misschien iets moeten aanpassen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aangezien IBS de Ceder is ontstaan uit een fusie per 1 augustus 2015, zijn de cijfers vertekend.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Na recent onderzoek, 8 oktober 2013, is ons het basisarrangement toegekend. Het onderwijs is voldoende.

Terug naar boven