CBS Het Galjoen

van Heemskerckstraat 32 9601 HD Hoogezand

Schoolfoto van CBS Het Galjoen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, proberen we een vervanger te regelen. We beschikken over een paar vaste invallers voor onze school. Deze invallers kennen de kinderen van school, waardoor de rust in school zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Mocht onze vaste invallers niet beschikbaar zijn dan krijgen we een invaller uit de invalpool van onze vereniging VCO Midden- en Oost-Groningen. Doordat VCO over een eigen invalpool beschikt, hebben we regelmatig dezelfde mensen in onze school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan school is een intern begeleider verbonden. Tevens zijn er meerdere onderwijsassistenten die kinderen onder begeleiding van de groepsleerkracht en intern begeleider binnen en buiten de klas extra ondersteuning biedt.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen de samenwerking met de kindercoach de komende jaren graag voortzetten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven