De Weidebloem

Schweitzerstraat 21 7909 AV Hoogeveen

  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem
  • Schoolfoto van De Weidebloem

In het kort

Toelichting van de school

Christelijke Basisschool ‘De Weidebloem’ staat in de wijk Schoonvelde. De school bestaat uit een afdeling regulier onderwijs en een afdeling voor anderstaligen/Nieuwkomers. Het merendeel van de kinderen dat onze school bezoekt komt uit deze wijk. De school wordt bezocht door ongeveer 200 kinderen.

Een veilig schoolklimaat is voor kinderen een basisvoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. CBS ‘De Weidebloem’ heeft gekozen voor een schoolbrede, preventieve aanpak om te werken aan een veilig en prettig schoolklimaat. Daarbij focussen we nadrukkelijk op positief goed gedrag en sociaal-emotioneel leren. Positive Behaviour Support is een aanpak van gedrag met als uitgangspunt: Goed gedrag kun je leren.

Binnen ons gebouw zijn peuterspeelzaal De Bloementuin (SPSH) en BSO Partou gehuisvest. Met beide partners werken we op organisatorisch gebied samen. Daarnaast willen we ook meer en meer inhoudelijk gaan samenwerken.

Deze website biedt u inzicht in de resultaten van de CBS ‘De Weidebloem’. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig bieden wij een toelichting. De site biedt betrouwbare informatie over onze schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor het gymrooster, data spreekuren en tien-minuten-gesprekken, studiedagen etc. verwijzen we naar de informatiekalender die de leerlingen op de eerste schooldag meekrijgen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven