Kindcentrum het Koraal

Beukemastraat 44 7906 AN Hoogeveen

  • Schoolfoto van Kindcentrum het Koraal
  • Schoolfoto van Kindcentrum het Koraal

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum het Koraal

De school is onderdeel van kindcentrum het Koraal in Hoogeveen met hedendaags christelijk onderwijs. Onze school is gevestigd in een mooi kindcentrum waar opvang en onderwijs samenwerken. Het geloof is belangrijk voor ons. Samen met ouders willen we de leerlingen op onze school naast het leren rekenen en lezen ook leren wie ze mogen zijn als christen.  Door de kleinschaligheid van het kindcentrum kennen leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar en werken we fijn samen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekken
  • Respect
  • Talenten
  • Vertrouwen
  • Leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Koraal heeft leerlingen uit Hoogeveen, Alteveer, Zuidwolde, Gees, Dalen en Kerkenveld. De ouders van onze school kiezen bewust voor het Koraal als christelijke school en willen daarvoor ook wel iets verder reizen. 

De keuze voor onze school wordt vooral gemaakt op het gebied van een echt christelijke identiteit, maar ook vanwege de rust en veiligheid. De school is zo georganiseerd dat we de leerlingen die dat nodig hebben ook extra zorg bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven