Openbare Basisschool De Dobbelsteen

Philomenahof 29 4631 NM Hoogerheide

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dobbelsteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van obs de Dobbelsteen in Hoogerheide. Dit Schoolvenster geeft u inzicht in resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van onderwijs en van de school.

Wilt u nog meer informatie over obs de Dobbelsteen? Dan nodigen we u graag uit voor uitgebreide kennismaking op onze school.

Team obs de Dobbelsteen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Het kind staat centraal
  • Goede zorg en begeleiding
  • Een goed pedagogisch klimaat
  • Rust, regelmaat en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven