Openbare Basisschool de Octopus

Femina Mullerstraat 78 2135 MS Hoofddorp

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Octopus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van openbare basisschool De Octopus in Hoofddorp. Onze school ligt in het oostelijke deel van de wijk Toolenburg. Dit schoolvenster geeft u een kijkje in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. De cijfers zeggen echter niet alles, ook de manier van werken, de activiteiten die we ondernemen en de sfeer in de school zijn belangrijke items. Wij nodigen u dan ook, van harte uit om een afspraak te maken, om zelf te komen kijken in onze school.

"Plezierig leren, voor een goede basis!"

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken op onze school. Deze schoolgids biedt informatie aan ouders die al één of meer kinderen op school hebben, maar is ook een handreiking voor ouders die nog opzoek zijn naar een passende basisschool voor hun kind(eren).

Op een basisschool is het van belang om een veilige leeromgeving te bieden. Dit is de basis van een ononderbroken ontwikkeling. Een veilige leeromgeving bereik je door:

 • • een fysiek veilige speel- en leeromgeving;
 • • elkaar accepteren en waarderen;
 • • naar elkaar luisteren;
 • • kunnen werken en leren in een rustige sfeer;
 • • samenwerken en zelfstandig werken;
 • • haalbare doelen stellen;
 • • duidelijk zijn in de communicatie naar en met elkaar.

Dankzij deze factoren ontstaat een stevige basis. Een basis die eveneens tot stand komt door het werken met een vast team van ervaren leerkrachten die vaste methodes en werkwijzen hanteren. Wij zijn en blijven een lerende school. Niet alleen onze leerlingen verrijken zich met kennis, ook het team doet regelmatig aan scholing.

Wij hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen en dat u een compleet beeld krijgt over het reilen en zeilen op DeOctopus. Mocht u na het lezen van deze gids toch nog vragen of tips hebben, dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet, Medezeggenschapsraad en team,

Saskia Jonker

Directeur van De Octopus

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veilig klimaat
 • zelfstandigheid
 • samenwerken
 • leren en ontwikkelen
 • structuur en warmte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de wijk Toolenburg. Ons leerlingenaantal groeit, mede door de bouw van woningen in Tudorpark, Nassaupark en De president. In de wijk wordt er positief gesproken over De Octopus. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven