OBS Twickel

Schuilenburg 7 2135 GJ Hoofddorp

Schoolfoto van OBS Twickel

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen van groep 8 geen eindtoets kunnen maken i.v.m. Covid 19. De kinderen zijn allemaal volgens verwachting uitgestroomd naar een niveau passend bij hun mogelijkheden. Een uitstroomniveau dat opnieuw boven het landelijk gemiddelde lag.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De cognitieve ontwikkeling van de kinderen van Twickel volgen we met het leerlingvolgsysteem van CITO. Wij gebruiken de toetsen van CITO om te kijken of het aangeboden onderwijs voldoet aan de door ons gestelde eisen. Daarnaast zijn we door het volgen van de kinderen middels de CITO toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties in de klas in staat om de vaardigheidsgroei van de individuele kinderen te volgen en vervolgens het aanbod aan te passen op niveau. De kinderen worden na elke CITO toetsperiode ingedeeld in een instructieniveaugroep die past bij hun onderwijsbehoefte.

In LeerUniek vinden wij alle toetsresultaten van de methodegebonden toetsen en van de toetsen van CITO. Daarnaast worden er van de kinderen de stimulerende en belemmerende factoren aangegeven. Dit om bij de indeling van de kinderen in de instructiegroepen (minimaal twee keer per jaar) rekening te kunnen houden met zowel de onderwijsbehoefte als de begeleidingsbehoefte van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven