OBS Twickel

Schuilenburg 7 2135 GJ Hoofddorp

Schoolfoto van OBS Twickel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Om het jaar nemen we de Leerling Tevredenheid Peiling af bij de kinderen vanaf groep 5. Wij gebruiken hiervoor de vragenlijsten uit ons leerling administratiesysteem Parnassys. De uitslag wordt gecommuniceerd naar de leerlingen en ouders. Met het team kijken we welke actiepunten, verbeterpunten we aan kunnen en willen pakken. Belangrijkste items vinden we de veiligheid die kinderen ervaren op hun school en het plezier dat ze hebben in leren.

De kinderen van Twickel geven aan dat ze het fijn vinden op hun school en dat ze veel leren.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders van Twickel vullen om het jaar een oudertevredenheidspeiling in. De uitslag van de vragenlijst geeft ons informatie over wat goed gaat en wat we vooral moeten blijven doen, maar ook over verbeterpunten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven