OBS Twickel

Schuilenburg 7 2135 GJ Hoofddorp

Schoolfoto van OBS Twickel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van OBS Twickel, openbare basisschool in de wijk Toolenburg West in Hoofddorp.

Op onze school zitten rond de 260 leerlingen verdeeld over 12 groepen. We hebben veel aandacht voor de verschillende onderwijs-en begeleidingsbehoeften van onze leerlingen. Bij de basisvakken wordt in minimaal 3 instructieniveaus lesgegeven en voor hoogbegaafde leerlingen is er de mogelijkheid onderwijs te krijgen in een van onze voltijd HB groepen. In schooljaar 200-2021 draaien wij 4 voltijd HB groepen: HB 4/5, HB 6, HB 7 en HB 8. In deze groepen laten wij maximaal 18 leerlingen toe. Wij streven naar een optimale integratie tussen kinderen uit de reguliere groepen en de kinderen uit de voltijd HB groepen.

Onze kinderen laten zien en weten dat ze met plezier naar school gaan. We hebben op Twickel veel aandacht

  • voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen;
  • voor lezen vanuit leesplezier en leesmotivatie;
  • voor de motorische ontwikkeling, door te werken met een vakleerkracht bewegingsonderwijs en deelname aan buitenschoolse sportacitiveiten;
  • voor de creatieve ontwikkeling, door te werken met een vakleerkracht drama/muziek en een ruim cultureel aanbod (w.o. erfgoededucatie)
  • voor de optimale voorbereiding op een passende plek in het Voortgezet Onderwijs

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school op het gebied van leren en sociaal emotioneel ontwikkelen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • MET PLEZIER NAAR SCHOOL
  • PASSEND AANBOD
  • LEZEN IS DE BASIS
  • VEILIGE LEEROMGEVING
  • BREED AANBOD

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 telt Twickel rond de 255 (01-10-2020) leerlingen. Deze zijn verdeeld over 12 groepen. We draaien twee groepen 1-2 (kleuters) en de groepen 3 t/m 8 zijn allemaal enkele jaargroepen. Naast deze reguliere groepen wordt er in vier groepen voltijd onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen aangeboden. Dit zijn kinderen met een minimaal TIQ van 130. Zij worden opgevangen in HB 4/5, HB 6, HB 7 en een HB 8. In deze groepen mogen niet meer dan 18 leerlingen geplaatst worden.

Weergave

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven