obs Dik Trom

Wormerstraat 25 2131 AX Hoofddorp

  • Ons Schoolplein is door grote inzet van ouders opgeknapt.
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Samenwerken
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Zelfstandigheid
  • Ouders verzorgen een grote bijdrage aan de school. Wij zien ouders daarnaast ook als partners in onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Welkom op het SchoolVenster van obs Dik Trom voor Daltononderwijs.
Hier kunt u inzicht krijgen in de resultaten van onze school. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO,de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op deze wijze biedt het SchoolVenster van obs Dik Trom u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2019 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • De Vreedzame School
  • Goede resultaten
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Heldere communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het Schooljaar 2023-2024 heeft de school 208 leerlingen per 1 februari 2024.


We hebben 9 groepen:
3 kleutergroepen 1-2 met 76 leerlingen totaal;
1 groep 3 30 leerlingen;
1 groep 4 23 leerlingen;
1 groep 5 18 leerlingen;
1 groep 6 26 leerlingen;
1 groep 7 22 leerlingen;
1 groep 8 13 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Direct naast onze school bevindt zich BSO Partou.
Happy Kids haalt de leerlingen met een bus bij ons op.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven