obs Dik Trom

Wormerstraat 25 2131 AX Hoofddorp

  • Ons Schoolplein is door grote inzet van ouders opgeknapt.
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Samenwerken
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Vrijheid in gebondenheid (verantwoordelijkheid)
  • Een van de basispijlers van Dalton:
Zelfstandigheid
  • Ouders verzorgen een grote bijdrage aan de school. Wij zien ouders daarnaast ook als partners in onderwijs.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is proberen wij voor vervanging te zorgen. Als er een collega binnen school beschikbaar is en zijn / haar werkzaamheden laten dit toe, dan zal deze leerkracht de groep overnemen. Als er geen inval te vinden is, wordt de groep wordt verdeeld over de andere groepen. Dit kunnen wij maximaal 1 dag aanbieden. De groepen 1, 2 en 3 verdelen wij niet. Wij kunnen helaas niet uitsluiten dat er situaties kunnen ontstaan waardoor een groep naar huis gestuurd wordt. In dat geval zullen wij u als ouders op tijd inlichten, zodat u voor passende opvang voor uw kind(eren) kunt zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen 1x per week gymnastiek van de vakleerkracht en 1x per week van de eigen groepsleerkracht.
.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kringactiviteiten worden uitgesplitst in grote en kleine kringen. Tevens wordt er groepsoverstijgend gewerkt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen onze school is een IB'er werkzaam.
Als Daltonschool zijn er in het team 2 Daltoncoördinatoren.
Dit schooljaar wordt een leerkracht opgeleid tot ICT-coördinator.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven