ICBS De Vredeburg

Schuilenburg 88 (onderbouwlocatie) 2135 GM Hoofddorp

Schoolfoto van ICBS De Vredeburg

In het kort

Toelichting van de school

Onze school ligt in de groene en levendige wijk Toolenburg-West in Hoofddorp. Onze school is verdeeld over twee locaties op loopafstand, te weten: onderbouw (Schuilenburg 88) en de bovenbouw (Spannenburg 2). Onze twee kleinschalige locaties vormen met elkaar een  gestructureerd geheel waar betrokkenen elkaar kennen. Wij bieden aan ongeveer 380 kinderen goed en eigentijds onderwijs waarin tegemoet wordt gekomen aan de behoefte van ieder kind.

Om dit te bereiken is het van belang dat de driehoek “kind, ouder en school” optimaal wordt benut. Een groot vertrouwen in elkaar is daarin onmiskenbaar. Of het nu gaat om de ontwikkeling van uw kind, de relatie met de leerkracht of de onderlinge omgang tussen ouders, een open (en nieuwsgierige) houding met begrip voor elkaars verschillen en behoeftes is voor ons hierin essentieel.

Graag werken wij zoveel mogelijk samen op basis van respect, gelijkwaardigheid en acceptatie. Opvoeden en ontwikkelen van kinderen doe je in onze optiek immers samen. Dit betekent dat we elkaar wederzijds goed moeten informeren en met regelmaat moeten kijken of we de goede dingen doen…en óf we ze ook goed doen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aandacht
  • veiligheid
  • vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven