Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

Liesbos 10-12 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 is, met behulp van 'Scholen met Succes' een tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders en leerlingen. Het tevredenheidsonderzoek is uitgezet op alle 18 scholen van stichting Meer Primair. Het College van bestuur heeft de opdracht gegeven om deze peiling uit te voeren. In samenwerking met het bureau Scholen voor Succes is de afname en rapportage tot stand gekomen. 

De verkregen informatie is niet alleen waardevol voor het bestuur van Meer primair, maar geeft ons, het team van de Bosbouwers, ook een compleet beeld over hoe leerlingen de school ervaren.

De uitwerking geeft duidelijk weer over welke punten de leerlingen tevreden zijn en over welke punten zij minder tevreden zijn. Deze punten nemen wij weer mee in de vervolgacties die wij binnen de schoolorganisatie gaan uitvoeren.

Het totale verslag ligt ter inzage bij de directie. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op deze site treft u de rapportage aan van de tevredenheidspeiling afgenomen onder ouders in februari 2016.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgezet op alle 19 scholen van stichting MeerPrimair. Het College van bestuur heeft de opdracht gegeven om deze peiling uit te voeren. In samenwerking met het bureau Scholen voor Succes is de afname en rapportage tot stand gekomen. 

In deze rapportage is de informatie van de oudertevredenheidspeiling verwerkt. De verkregen informatie is niet alleen waardevol voor het bestuur van Meer primair, maar geeft ons, het team van de Bosbouwers, ook een compleet beeld over hoe ouders de school ervaren.
De rapportage geeft duidelijk weer over welke punten de ouders tevreden zijn en welke punten de ouders als aandachtgebied markeren.
Met deze gegevens kunnen we de Bosbouwers nog verder ontwikkelen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven