Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

Liesbos 10-12 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een van onze leerkrachten in verband met studie, ziekte of een vorm van verlof maken wij gebruik van invalleerkrachten. Zijn deze niet beschikbaar, dan doen we ons uiterste best om dit intern op te lossen. Als we echt geen andere mogelijkheden zien, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Een uiterste maatregel kan zijn dat een groep een dag(deel) naar huis gaat. Het streven is om u hiervan een dag van tevoren op de hoogte te brengen. In sommige gevallen kan dit niet eerder dan op de dag zelf. Leidt opvang thuis tot onoverkomelijke problemen, dan zorgt onze school voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het totaal wettelijk minimum aantal uren dat een leerling in zijn basisschoolperiode moet worden aangeboden bedraagt 7520 uur. Basisschool de Bosbouwers verzorgt meer onderwijsuren en voldoet daarmee ruimschoots aan dit wettelijk minimum. 

De in de tabel genoemde tijden zijn indicatief. Soms bevat een schoolvak ook elementen van andere schoolvakken, waardoor de totalen kunnen afwijken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het totaal wettelijk minimum aantal uren dat een leerling in zijn basisschoolperiode moet worden aangeboden bedraagt 7520 uur. Basisschool de Bosbouwers verzorgt meer onderwijsuren en voldoet daarmee ruimschoots aan dit wettelijk minimum. 

De in de tabel genoemde tijden zijn indicatief. Soms bevat een schoolvak ook elementen van andere schoolvakken, waardoor de totalen kunnen afwijken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven