Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

Liesbos 10-12 2134 SB Hoofddorp

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Bosbouwers

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren centraal
  • Eigenaarschap
  • Zelfredzaamheid
  • Zichtbaar leerresultaat
  • Kijken naar het hele kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering van de school

De school ligt in de wijk Overbos in Hoofddorp. De wijk Overbos is gebouwd in de jaren 1983–1989. De school heeft een hoofdgebouw met twaalf lokalen. De school wordt vooral bezocht door kinderen uit de wijk Overbos en Floriande, maar komen ook uit de omliggende wijken, waaronder Bornholm en Toolenburg. Op het scholeneiland zijn twee sportzalen, een peuterspeelzaal, een openbare basisschool, een basisschool met Islamitische grondslag en een school voor speciaal basisonderwijs, kinderopvang en een wijkcentrum gehuisvest. Op het grote grasveld of op het geasfalteerde (voetbal)veld kunnen we bij mooi weer heerlijk buiten sporten. Zo hebben we op ons eiland alles onder handbereik en zien we het als een ‘breed’ scholeneiland.

Schoolgrootte

De school heeft bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 9 groepen. Gedurende het schooljaar stromen er kinderen in de groepen 1-2 in. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven