CBS Tabitha

Femina Mullerstraat 74 2135 MS Hoofddorp

 • Schoolfoto van CBS Tabitha
 • Schoolfoto van CBS Tabitha
 • Schoolfoto van CBS Tabitha
 • Schoolfoto van CBS Tabitha
 • Schoolfoto van CBS Tabitha

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto is: Iedereen uniek en samen compleet!

Tabitha is een school:

 • Met ruimte en aandacht voor elkaar.
 • Die een zelfstandige werk- en leerhouding van ieder kind stimuleert en verder ontwikkelt.
 • Waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, aanleg en belangstelling van kinderen.
 • Waar elke leerling door observatie en toetsing nauwlettend wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.
 • Die zich kenmerkt door een sfeer van openheid, aandacht en respect voor elkaar en een goede werksfeer voor zowel de kinderen als de leerkrachten.
 • Die ruim aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de kinderen op allerlei gebieden.
 • Waar de betrokkenheid van de ouders groot is en waar ouders en team zich samen voor de kinderen en het schoolgebeuren verantwoordelijk voelen.

Scholen op de kaart/www.schoolvensters.nl

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CBS Tabitha. De gegevens zijn afkomstig van, de Inspectie, de school en DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs). Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kind-ouders-school samen
 • Zelfstandige werkhouding
 • Gezonde Kanjerschool
 • Bewegend leren
 • Specialisten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op CBS Tabitha blijft al jaren ongeveer gelijk. 
Hoewel in de directe omgeving een lichtelijke vergrijzing te zien is, hebben we ook in de nabijheid een aantal nieuwbouw projecten, waar ook veel van onze leerlingen wonen. Dit zorgt ervoor dat wij ons leerlingenaantal op peil kunnen houden:
We willen graag twee jaargroepen per leerjaar (en 4 kleutergroepen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat de kinderen iedere dag van 08.30-14.00 uur naar school gaan en ook op school lunchen met de leerkracht. Hierdoor hebben wij geen tussenschoolse opvang nodig en gaan de kinderen tussen de ochtend en de middag ook niet naar huis. Dit geldt voor alle groepen (1 t/m 8).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven