Basisschool Dijkerhoek

Dijkerhoekseweg 30 7451 LV Holten

Schoolfoto van Basisschool Dijkerhoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op Obs Dijkerhoek besteden we veel tijd en aandacht aan het pedagogisch klimaat. We willen dat leerlingen zich veilig en prettig voelen bij ons op school. Door Verbindend Gezag in te zetten, versterken we onze kennis en vaardigheden op dit gebied. Als team worden we hier sterker van en daardoor kunnen we onze leerlingen beter begeleiden.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven