Basisschool Dijkerhoek

Dijkerhoekseweg 30 7451 LV Holten

Schoolfoto van Basisschool Dijkerhoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is, wordt er extern een vervanger gezocht. Stichting Varietas is aangesloten bij het Mobiliteitscentrum (OBT). Dit is een organisatie met een vervangingspool, die voor ons geschikte vervangers zoekt en daarin bemiddelt. Een duo-collega kan de eigen leerkracht per schooljaar eenmalig vervangen (voor een korte of langere aaneengesloten periode), i.v.m. benoemingsverplichtingen ten gevolge van de huidige cao PO. Als er geen invallers voorhanden zijn, dan zal de groep opgesplitst en verdeeld worden over de andere groepen. In geval van uiterste noodzaak, zullen de kinderen naar huis gestuurd worden. Uiteraard worden in voorkomend geval de ouders altijd geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven