Basisschool Dijkerhoek

Dijkerhoekseweg 30 7451 LV Holten

Schoolfoto van Basisschool Dijkerhoek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op obs Dijkerhoek. Een DIJK van een school. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig voelt, er een juist onderwijsaanbod is voor elk kind, er een fijne samenwerking is tussen ouders en school en waar we alle talenten van kinderen en team zien en ontwikkelen.

We zijn een kleinschalige school in een mooie buurtgemeenschap waar betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Samen werken we aan een mooi klimaat voor kinderen, ouders en team op en rondom onze school. We durven doelen te stellen en daar hard aan te werken. Zo blijven we ook onszelf ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Doelgericht
  • Samenwerkend leren
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven