CBS De Driesprong

Nieuwe Schoolweg 3 7645 AV Hoge Hexel

  • Schoolfoto van CBS De Driesprong
  • Schoolfoto van CBS De Driesprong
  • Schoolfoto van CBS De Driesprong
  • Schoolfoto van CBS De Driesprong
  • Schoolfoto van CBS De Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site Schoolvensters over "De Driesprong". De Driesprong is een relatief kleine christelijke basisschool in Hoge Hexel, gemeente Wierden. De kracht van de school is kleinschaligheid, rust en structuur. De missie van de school is "Oog voor elk kind. Oog voor elk talent". Ieder kind is uniek en het onderwijs wordt daarop zo veel mogelijk afgestemd. Onze bijzondere missie is kinderen vanuit de veilige vertrouwde omgeving voor te bereiden op een volwaardige plek in de maatschappij. Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van De Driesprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wanneer u meer en andere informatie over de school zoekt, gaat u naar www.3spr.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen op 0546-697908.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Verantwoordeljkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Driesprong ligt op dit moment rond de 60 leerlingen. De verwachting is, dat dit in de toekomst zal stijgen vanwege de nieuwbouw in Hoge Hexel en de komst van jonge gezinnen. De kinderen zitten in combinatiegroepen; Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Soms wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Op de woensdagmorgen zwemmen groep 2/3/4 samen.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze externe vertrouwenspersoon is:

Henk Grit

Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.

h.grit@viaa.nl

06 24321661

Terug naar boven