Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs

Planciusstraat 34 3151 BT Hoek van Holland

Medio 2014 is de school gerenoveerd. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde heeft de school een gemoderniseerde uitstraling gekregen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde score op de Eindtoets over de afgelopen 10 jaren ligt op het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar was de score wat tegenvallend. Dit heeft onder andere te maken gehad met het groot aantal leerlingen met een dyslexieverklaring. De verwachting is dat de score van het jaar 2013-2014 weer "op niveau" zal zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten door afname van de Cito toetsen voor spelling, technisch lezen, rekenen en begrijpend lezen. Na afname van deze toetsen worden de resultaten geëvalueerd door de leerkrachten en de intern begeleiders. Een monitorvergadering maakt deel uit van dit proces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

N.a.v. de gegeven schooladviezen aan de ouders en hun zoon of dochter kiezen veel gezinnen voor een school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Westland.

Ouders die geen voorkeur hebben voor Westland zijn voor hun keuze afhankelijk van scholen in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Een enkele keer kiezen ouders voor een VO-school in Den Haag.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de reacties van de inspectie en in overleg met het bestuur van de school, de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs werkt de school op dit moment aan de invoering van het groepsplan. Dit groepsplan is in de basis gereed. Vanuit dit plan zullen de leerkrachten een gedifferentieerde instructie moeten aanbieden aan hun leerlingen volgens het zogenaamde Directe Instructie Model (DIM).

Terug naar boven