Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs

Planciusstraat 34 3151 BT Hoek van Holland

Medio 2014 is de school gerenoveerd. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde heeft de school een gemoderniseerde uitstraling gekregen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid en vertrouwen
  • Verwondering en hoop
  • Zorg
  • Respect en veranwoordelijkheid
  • Gerechtigdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het over de drie scholen van Hoek van Holland te verdelen aantal leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar loopt al enkele jaren terug. Een percentage ouders kiest er ook voor om hun kind(eren) niet in Hoek van Holland op een school te plaatsen, maar in de plaats waar zij b.v hun werk uitvoeren. De nieuwbouwwijk Avenue ligt op de grens van Hoek van Holland en Westland en hierdoor kiezen ouders soms ook voor een school in laatst genoemde gemeente.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven