Jozefschool voor Katholiek Basisonderwijs

Planciusstraat 34 3151 BT Hoek van Holland

Medio 2014 is de school gerenoveerd. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde heeft de school een gemoderniseerde uitstraling gekregen.

Het team

Toelichting van de school

De Jozefschool beschikt over een relatief jong team. Dit heeft vooral te maken met het feit, dat de school de afgelopen 10 jaar een flinke groei heeft gekend en er dus steeds jonge enthousiaste krachten konden worden aangetrokken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school heeft een "huisinvalster" die op afroep beschikbaar is.

Verder zijn de parttime leerkrachten bereid om in voorkomend geval een extra dag te werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft er voor gekozen om de instructies van de diverse vakken te laten verlopen via het Directe Instructie Model. Dit houdt in dat de instructie wordt afgestemd op het niveau van de individuele leerling. Leerlingen die extra uitleg nodig hebben krijgen deze aangeboden door ook gebruik te maken van een zogenaamde instructietafel. Het zogenaamde DIM is het afgelopen jaar uitgebreid met de techniek van de zogenaamde coöperatieve leerstrategieën. Deze strategieën verhogen de interactie tussen de leerlingen en hiermee ook het leerrendement.

De leerlingen zijn verdeeld in jaargroepen en afhankelijk van de aantallen leerlingen per groep wordt ook gewerkt met zogenaamde combinatieklassen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hoewel hierboven niet specifiek aangegeven werken er op school verschillende collega's die aanvullende scholing hebben gehad op het gebied van taal, rekenen, dyslexie en hoogbegaafdheid. We hebben dit niet aan willen geven omdat de formatie niet toereikend is om deze collega's vrij te roosteren van hun klas. Wel kunnen zij in kader van hun taakomschrijving tijdens hun niet-lesgebonden tijden op hun deskundigheid worden geraadpleegd door de collega's.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven