Montessorischool-Centrum

Naarderstraat 100 1211 AM Hilversum

Schoolfoto van Montessorischool-Centrum

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Help mij het zelf te doen'
  • 'Vrijheid in verbondenheid'

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen uit verschillende wijken in Hilversum. Ouders maken een bewuste keuze voor deze school en het Montessori onderwijs. De belangstelling is groot en er wordt met wachtlijsten gewerkt. Het aantal leerlingen is gemiddeld 27 per groep. Per 1 oktober 2021 telde de school 346 leerlingen. Het streven is het aantal de komende jaren per 1 oktober te stabiliseren op 350 leerlingen. De school heeft 5 onder-, 5 midden- en 5 bovenbouwgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven