De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56 1218 GZ Hilversum

 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de vensters van De Gooise Daltonschool!

De Gooise Daltonschool is een openbare Daltonschool die ligt in de Hilversumse Meent.
Onze school is een fijne plek waarin we ernaar streven om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen. Naast uitstekend Dalton-onderwijs in de hoofdvakken vinden wij het belangrijk dat kinderen kennismaken met sport, de natuur, creatieve vakken, muziek en nog veel meer.

Op de Gooise Daltonschool gaan wij uit van de mogelijkheden en de potentie die leerlingen hebben. Er wordt gewerkt in vrijheid binnen bepaalde grenzen, waarbij de leerlingen een groeiende verantwoordelijkheid ontwikkelen.

Door deze ontwikkeling leert een kind zelf verantwoordelijk te zijn voor het leerproces. Het krijgt eigenaarschap over zijn eigen leerproces. Daarbij leert een kind ook beoordelen of de gemaakte keuze de meest effectieve keuze is geweest. Het kind leert reflecteren op eigen werk en gedrag.

Leerkrachten en leerlingen leren van en met elkaar. Door samen te werken leren leerlingen omgaan met elkaar en leren ze dat helpen en geholpen worden heel waardevol is. De Gooise Daltonschool is een school die de leerling op meerdere vlakken uitdaagt en waar alle kinderen tot hun recht komen in een prettige en veilige leeromgeving.

Veel leesplezier, meer informatie over onze school vindt u op www.degooisedaltonschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken
 • Effectiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 zitten gemiddeld 250 leerlingen bij ons op school die verdeeld zijn over tien groepen.
De groepen die wij op school hebben in schooljaar 2023-2024 zijn:

 • Groep 1/2A,
 • Groep 1/2B,
 • Groep 1/2C
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5
 • Groep 5/6
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8
  Gedurende het schooljaar stromen er in groep 1/2 leerlingen in.  

Soms stromen er gedurende het schooljaar ook leerlingen in en uit door bijvoorbeeld verhuizing. 
In bijna alle groepen is nog ruimte om in te stromen, echter voor leerjaar 2, 4 en 8 hanteren wij op dit moment een wachtlijst.

Wilt u meer informatie over instromen bij ons op school, neem dan contact met ons op.
Dit kan door een mail te sturen naar: directie@degooisedaltonschool.nl of te bellen naar: 035-691 2446.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen verzamelen om 8.20 uur op de afgesproken plek voor hun groep.
De leerkracht neemt de kinderen om 8.25 uur mee de school in.

Op één ochtend in de week kunnen ouders hun kind(eren) naar de klas brengen.
De dag verschilt per periode hierover worden ouders geïnformeerd via Parro (ons ouderportaal).  
Om 8.30 uur starten de lessen.  

Tussen de middag eten de kinderen de door zichzelf meegebrachte lunch in de klas en daarna of daarvoor spelen zij buiten. 
Op korte dagen eten de kinderen thuis. 
Om 14.45 uur is de school uit en kunnen de kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang. 

Tijdens de middagpauze huren wij Sportivate in zodat de kinderen uitgedaagd worden om te spelen en te bewegen. 
De leerkracht heeft op dat moment pauze en eet zijn/haar lunch.

Als de kinderen lunchen is de leerkracht bij de kinderen in de klas. 
Dit is vaak voordat de kinderen naar buiten gaan om te spelen.
De kinderen die hun lunch dan nog niet op hebben gegeten, mogen buiten (zittend) op onze tribune het eten opeten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als bijlage vindt u op deze pagina de vragenlijst veiligheid ingevuld door alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 in het schooljaar 2021-2022. 
Wij zijn trots op deze uitkomst en delen deze graag met u.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document dan horen wij dat graag. 


Terug naar boven