De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56 1218 GZ Hilversum

  • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
  • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
  • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
  • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de vensters van De Gooise Daltonschool!

De Gooise Daltonschool is een openbare Daltonschool die ligt in de Hilversumse Meent.
Onze school is een fijne plek waarin we ernaar streven om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen. Naast uitstekend Dalton-onderwijs inde hoofdvakken vinden wij het belangrijk dat kinderen kennismaken met sport, de natuur, creatieve vakken, muziek en nog veel meer.

Veel leesplezier, meer informatie over onze school vindt u op www.degooisedaltonschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gooise Daltonschool wordt bezocht door 241 leerlingen (1 oktobertelling 2020). Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren licht gestegen. De verwachting is dat dit stabiel blijft en heel misschien nog iets groeit. 

In de sterkte/ zwakteanalyse wordt aangegeven dat het aantal kinderen in de wijk afneemt. Doordat de Gooise Daltonschool veel kinderen trekt van wat verder uit de omgeving is de verwachting dat wij toch mogelijk nog ligt iets zullen groeien. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van bepaalde kenmerken van de ouders. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerling populatie en hoe hoger de resultaten die we mogen verwachten. De meeste scholen in Nederland hebben schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder de 30 ligt. De schoolweging voor De Gooise Daltonschool is 28,9. 

Het spreidingsgetal geeft de mate aan waarin de leerlingen in de school van elkaar verschillen. Het spreidinggetal geeft de mate van differentiatie in je onderwijs aan: hoe lager het spreidinggetal is hoe minder je met verschillen te maken zal hebben, terwijl er bij een hoog spreidingsgetal aanpassingen in de groep vaker nodig zal zijn. Het spreidingsgetal ligt tussen de 3 en 9 waar dus 6 het gemiddelde is. Het spreidingsgetal van De Gooise Dalton is 7,4.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inpandig in het gebouw van De Gooise Daltonschool zit Jump-Inn kinderopvang. 
Jump-Inn verzorgt voorschoolse opvang vanaf 6.30 uur. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen tussen 8.15 en 8.30 naar de klas. 

Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom, wij starten op De Gooise Daltonschool met een inloop.
Om 8.30 uur starten wij met onze lessen. 

Tussen de middag eten de kinderen de door zichzelf meegebrachte lunch in de klas en daarna of daarvoor spelen zij buiten. 
Op korte dagen eten de kinderen thuis. 
Om 14.45 uur is de school uit en kunnen de kinderen naar huis. 

Ook na schooltijd zijn er meerdere organisaties die buitenschoolse opvang bieden. 
De meeste kinderen die hier gebruik van maken gaan naar de Jump-Inn en worden door pedagogisch medewerkers opgehaald. 
Om uiterlijk 18.30 uur worden de kinderen opgehaald door hun ouders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Gooise Daltonschool heeft een Sociaal Veiligheidsplan en het digitaal veiligheidsplan School en Sociale Veiligheid.

Terug naar boven