De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56 1218 GZ Hilversum

 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool
 • Schoolfoto van De Gooise Daltonschool

Het team

Toelichting van de school

De Gooise Daltonschool beschikt over een Registerdirecteur Primair Onderwijs (RDO) en een Intern begeleider. Deze twee samen vormen het managementteam (MT) van de school. 

Het team bestaat uit:

 • 4 voltijd groepsleerkrachten
 • 12 deeltijd groepsleerkrachten
 • 3 bouwcoördinatoren
 • 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • 1 intern begeleider
 • 1 onderwijsassistent
 • 1 conciërge

De leerkrachten beschikken niet alleen over de bevoegdheid voor het lesgeven maar houden ook hun bekwaamheid op peil door constant bij te scholen. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd voor Daltononderwijs.

In het team zijn er leerkrachten met een specialisatie op een bepaald gebied.
De volgende experts zijn vertegenwoordigd:

 • Taal/ lees expert
 • Reken expert
 • Sociaal Emotioneel Leren (SEL) expert
 • Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) expert 
 • Dalton expert
 • Schoolopleider
 • Vakdocent gymnastiek
 • Judo leerkracht
 • ICT specialistVakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Gooise Daltonschool is onderdeel van Stip Hilversum. (openbaar bestuur Hilversum). Stip heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die in dienst zijn bij STIP Hilversum. In deze poule zitten leerkrachten waar wij bij ziekte en/ of verlof een beroep op kunnen doen. 

Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij mobiliteitscentrum OBT. Ook bij OBT zijn leerkrachten aangesloten. OBT behandelt vervangingsaanvragen door de aangesloten scholen, waaronder de Gooise Daltonschool. In eerste instantie worden de leerkrachten ingezet die in de pool van STIP zitten. Mocht de STIP pool leeg zijn, wordt er gekeken of er leerkrachten beschikbaar zijn die aangesloten zijn bij OBT.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Gooise Daltonschool gaan we uit van een leerstofjaarklassensysteem.In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er sprake van parallelklassen. 

De indeling van klassen vindt plaats op basis van allerlei factoren, een sociogram kan daar een onderdeel van zijn. 

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de groepen 1 en 2 is het van belang dat u bij het bekijken van de onderwijstijden de volgende zaken in ogenschouw neemt:

 • Taal & Rekenen: Deze activiteiten hebben betrekking op voorbereidende taal-, lees- en rekendoelen. Er moet immers veel geoefend worden om voldoende vaardigheden op te doen alvorens een kind naar groep 3 kan doorstromen. Deze activiteiten komen op verschillende manieren in het rooster terug o.a. tijdens het spelen/ werken.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: In groep 1 en groep 2 zijn de leerkrachten voortdurend bezig om de kinderen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Dit is verweven in alle lessen, maar komt veel aan de orde bij spelactiviteiten binnen (huishoek, bouwhoek, zandtafel etc.) en ook tijdens het buitenspelen.
 • Tweetalig Onderwijs: In onze kleutergroepen wordt tenminste 30% van de lessen in het Engels gegeven. Dit is geïntegreerd in onze dagelijkse activiteiten Engels is onderdeel van onze kringactiviteiten en ons lesaanbod.  


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Gooise Daltonschool worden kinderen met en zonder specifieke onderwijsbehoeften aangemeld.

Indien de leerling op een peuterspeelzaal heeft gezeten, maken we gebruik van de overdracht om aan te sluiten bij de ontwikkeling en specifieke onderwijsbehoeften. We trachten van elke aangemelde leerling inzicht te krijgen in de mogelijkheden van onze school om de leerling passend onderwijs te bieden. Er kan besloten worden externe deskundigen in te schakelen om de hulpvraag en consequenties duidelijk te krijgen. Als de hulpvraag duidelijk is, toetsen we als school of de hulpvraag past binnen de ondersteuning die wij kunnen bieden

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven