OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196 1212 AL Hilversum

  • Schoolfoto van OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs
  • Schoolfoto van OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs
  • Schoolfoto van OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs
  • Schoolfoto van OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs
  • Schoolfoto van OBS De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De openbare basisschool De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs is een relatief jonge school die sinds augustus 2017 bestaat. Deze schoolpagina geeft u informatie over deze Hilversumse basisschool. De school telt momenteel (01 februari 2023) al 190 leerlingen, verdeeld over drie kleutergroepen (groep 1&2), een klas 1 (groep 3), een klas 2 (groep 4), een klas 3 (groep 5), een klas 4&5 (groep 6&7) en een klas 6 (groep 8). 

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Aangezien de school nog maar kort bestaat, zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over De Windkanter.

De school is in 2017 ontstaan uit een initiatief van enkele Hilversumse ouders die voor hun kinderen het vrijeschoolonderwijs in hun gemeente wilden realiseren. Daarbij hebben zij contact gezocht met het bestuur van Stip Hilversum, dat het ouderinitiatief met enthousiasme omarmde en ondersteunde.

In een werkgroep van ouders en leerkrachten is de bijzondere naam van de school naar boven gekomen. Windkanters worden gevormd door zanddeeltjes die door harde wind tegen een zwerfststeen aangeblazen worden. Deze slijpen het windwaartse oppervlak van de steen langzaam af. Er vormt zich daardoor in de loop der tijd een glad oppervlak aan de windwaartse kant, met een scherpe rib of kiel boven op de steen. Geslepen door de wind Door verandering van overheersende windrichting, of draaiing van de steen onder invloed van wind, kunnen uiteindelijke meerdere vlakken aan de steen geslepen worden. De benodigde tijd voor de vorming van de facetten varieert maar duurt over het algemeen eeuwen.

Windkanters zijn in Nederland plaatselijk in grote hoeveelheden te vinden, zo ook in het noordelijk deel van het Gooi, op de drie heidegebieden waar Hilversum tussenin ligt. Bij windkanters ligt de uiterlijke vorm niet vast en de windkanter ligt vast op zijn plaats. Er is invloed van verschillende windrichtingen. Een windkanter heeft een vaste kern. Het zandstralen polijst de windkanter tot glanssteen. Een windkanter draagt veel kwarts in zich, een kwarts heeft veel lichtkwaliteit. Daarom heeft de school gekozen voor de naam De Windkanter! Licht van binnen, glans van buiten.


Een kind is geen onbeschreven blad, net als de windkanter heeft ook een kind een verre reis gemaakt. Zijn/haar opvoeders, ouders en leerkrachten slijpen en schuren langs alle kanten. Zodat het kind kan worden wie het in wezen reeds al is. Je mag zijn wie je bent. Om te worden wie je bent. Maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden. Op jouw manier. En in jouw tijd. Een kind dat goed geaard is, kan zich ook goed ontwikkelen. Er is invloed van ouders, grootouders en leerkrachten. Ieder komt op de wereld met eigen gaven en kwaliteiten. Het doel van de opvoeder is het kind te laten glanzen in plaats van klein maken. Ieder kind draagt een lichtkern in zich.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ik ben omdat wij zijn
  • Verbondenheid met natuur
  • Plezier in leren
  • authentieke persoonsvorming
  • Denken, voelen, willen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Windkanter voor vrijeschoolonderwijs is een snelgroeiende school. In zes schooljaren is de school van 0 naar 190 leerlingen gegroeid. 

De school telt nu drie kleuterklassen (groep 1&2), een klas 1 (groep 3), een klas 2 (groep 4), een klas 3 (groep 5), een klas 4 (groep 6) en een klas 5&6 (groep 7&8). Op basis van de aanmeldingen is de verwachting dat De Windkanter de komende jaren gestaag doorgroeit met ieder jaar minimaal 25 leerlingen mee tot een school met drie kleutergroepen en zes enkelvoudige klassen 1 t/m 6 [groepen 3 t/m 8]. 

Op de vrijeschool worden groepen nog klassen genoemd en stromen leerlingen na de kleuterklas door naar klas 1 (groep 3). Als leerlingen ervoor kiezen na de basisschool naar een vrijeschool voor voortgezet onderwijs te gaan (bv. in Zeist, Utrecht of Amsterdam) dan beginnen ze daar in de 7e klas (de brugklas). Vrijescholen kennen een doorgaande leerlijn van de kleuterklas naar klas 12 (6 vwo).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven