Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van ons Schoolvenster. Graag willen wij u hier informeren hoe wij ons onderwijs op basisschool De Giraf vormgeven, waar wij belang aan hechten en hoe wij de schoolsfeer willen waarborgen. U krijgt hierdoor een impressie van onze school waar eigentijds onderwijs en belangrijke tradities in een veilige leeromgeving hand in hand gaan.

Kijkt u ook eens op onze site: www.de-giraf.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor goede resultaten
  • Sociaal veilige/gezonde school
  • Welkom kind met leerbeperking
  • Welkom (hoog)begaafde kinderen
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verwachten de komende jaren een groei door te maken. Basisschool De Giraf krijgt een nieuw gebouw. Door de groei van het aantal leerlingen zelfs groter dan het gebouw waar wij nu in zitten. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor het eerste kwartaal van 2025. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven