Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van ons Schoolvenster. Graag willen wij u hier informeren hoe wij ons onderwijs op basisschool De Giraf vormgeven, waar wij belang aan hechten en hoe wij de schoolsfeer willen waarborgen. U krijgt hierdoor een impressie van onze school waar eigentijds onderwijs en belangrijke tradities in een veilige leeromgeving hand in hand gaan. Kijkt u ook eens op onze site: www.de-giraf.nl

De Giraf maakt deel uit van Sophia Scholen, een ambitieuze onderwijsorganisatie waar 760 betrokken medewerkers op 28 basisscholen zorgen dat 7.000 leerlingen het fundament krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Onze school maakt hiermee deel uit van de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.    

Deze en meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.

Correspondentieadres: Postbus 98 2215 ZH Voorhout

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor goede resultaten
  • Veilige en gezonde school
  • Optimale ontwikkeling
  • Talentklassen
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verwachten de komende jaren een groei door te maken. Het huidige gebouw is in 1970 gebouwd en toe aan vervanging. Door de groei van het aantal leerlingen wordt de nieuwbouw zelfs groter dan het gebouw waar wij nu in zitten. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor 2025. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven