Basisschool De Giraf

Guido Gezellelaan 3 2182 WB Hillegom

  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf
  • Schoolfoto van Basisschool De Giraf

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van ons Schoolvenster. Graag informeren wij u hoe wij het onderwijs op basisschool De Giraf vormgeven, waar wij belang aan hechten en hoe wij de schoolsfeer willen waarborgen. U krijgt hierdoor een impressie van onze school waar eigentijds onderwijs en tradities in een veilige leeromgeving hand in hand gaan. Kijkt u ook eens op onze site: www.de-giraf.nl

De Giraf maakt deel uit van Sophia Scholen, een ambitieuze onderwijsorganisatie waar 760 betrokken medewerkers op 28 basisscholen zorgen dat 7.000 leerlingen het fundament krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Onze school maakt hiermee deel uit van de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Meer informatie leest u op www.sophiascholen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Anders
  • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij verwachten de komende jaren een groei door te maken. Het huidige gebouw is in 1970 gebouwd en toe aan vervanging. N.a.v. de prognoses wordt bij de nieuwbouw uitgegaan van 450 leerlingen, met de mogelijkheid om door te groeien naar 500 leerlingen. De oplevering van ons nieuwe IKC-gebouw staat gepland voor eind 2025. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven