CBS De Wegwijzer

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
 • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. 

Hier zijn we trots op
Alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben de tevredenheidsmeting ingevuld. Daarvan is 100% tevreden over onze school. Daar zijn we heel blij mee. We krijgen een 8.7 als rapportcijfer (landelijk 8.2)

De echte succesfactoren zijn de leerkrachten en het gebouw.

 • De kinderen vinden dat de leerkrachten goed lesgeven en hen goed kennen.
 • En ze zijn heel blij met de gymzaal, de inrichting van de school, binnen en buiten en de chromebooks.   

In ontwikkeling

 • Kinderen geven aan dat ze zenuwen hebben bij toetsen. Dit is een aandachtspunt in ons teamoverleg. Het is al fijn dat er geen toetsen meer worden afgenomen in groep 1/2. Ook willen we alleen te toetsen wat relevant is en kijken bewust naar het aantal toetsen. 
 • Ook willen we winst behalen met gepersonaliseerd leren. Kinderen ervaren niet altijd dat ze op hun eigen tempo kunnen leren. We scoren op dit punt een 8.1, waar dat een 8.5 is bij de benchmark PO. We zetten hierin al stappen met Snappet voor rekenen/ wiskunde.  
 • Een ander aandachtspunt is de inspraak van kinderen. Niet alle kinderen durven in de groep te zeggen wat ze vinden (sociale veiligheid) en een aantal kinderen noemt dat ze meer wil meedenken en meebeslissen. In het Ecoteam hebben kinderen al wel meegedacht over de inrichting van het groene schoolplein.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. We zijn heel blij dat 63% van de ouders de tevredenheidspeiling heeft ingevuld. Dat is een hoge respons. De peiling geeft dus een betrouwbaar beeld. 

Mooi cijfer: 8,4! 
De algemene tevredenheid is 100%, ons rapportcijfer een 8.4 (benchmark PO is 7.6) en de groep ambassadeurs die de school aanbeveelt is relatief groot: +58% (benchmark PO is +29%).

Op alle subonderdelen scoren we net zo goed of hoger dan andere scholen voor PO.

 • Ouders zijn zeer tevreden over de voorzieningen, de leerkrachten, het onderwijs, de sfeer, de schoolleiding en de communicatie.
 • Ook de sociale veiligheid, extra activiteiten en de invulling aan de christelijke identiteit van de school waarderen ze.
 • Ouders roemen de kleinschaligheid van de school, de goede communicatie en de betrokkenheid bij de kinderen.   

In ontwikkeling

Er komen enkele aandachtspunten uit deze peiling. Hoewel we niet onvoldoende scoren, is het wel duidelijk dat we hier nog  kunnen verbeteren.

 • Ook ouders zien dat de toetsen een issue zijn voor de kinderen. (zenuwen, waarde die eraan gehecht wordt, het aantal toetsen). We nemen ons toetsbeleid opnieuw onder de loep.
 • 28% van de ouders is ontevreden is over de schooltijden, ten opzichte van 56% tevreden en 17% neutraal. De schooltijden zetten we weer op de agenda van het team en de MR. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven