CBS De Wegwijzer

Leijenburgplein 2a 4161 AR Heukelum

  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer: gewoon goed

Kinderen uit Heukelum en omgeving volgen gewoon goed onderwijs op CBS De Wegwijzer: heel veel leren en je talenten ontwikkelen in een fijne, rustige sfeer, met regelmaat en rituelen. Gewoon goed les krijgen van een gedreven team, met goede resultaten. Naast aandacht voor de basisvakken in kansrijke combinatiegroepen staan de talenten en persoonsontwikkeling van je kind centraal.

De Wegwijzer is als een minimaatschappij. Bijbelverhalen leren ons allemaal hoe we goed met elkaar omgaan. Daarom vertellen we de kinderen deze verhalen met plezier. Vanuit onze zorg voor anderen (dichtbij en ver weg) leren de leerlingen als vanzelf over burgerschap: wat zij kunnen bijdragen aan de wereld waarin ze wonen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend onderwijs
  • Kansrijke combinatiegroepen
  • Veilige, goede sfeer
  • Voor hoofd, hart en handen
  • Gewoon goed

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een school met een stabiel aantal leerlingen, zo tussen de 70 en 90 kinderen. Je kind krijgt les in één van de vier combinatiegroepen: groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken vanaf schooljaar 2022-2023 met een continurooster. Op dit moment zijn we van mening dat het prettig is dat jonge kinderen in groep 1 t/m 4 een extra vrije middag hebben (vrijdag) en dat alle kinderen woensdagmiddag vrij zijn.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven