Basisschool Tuin 17

Flessestraat 17 6666 CK Heteren

Iedereen is welkom!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van basisschool Tuin 17!

Onze school is ontstaan door een fusie van RK basisschool de Haafakkers en openbare basisschool de Klimboom. Hierdoor is basisschool Tuin 17 een officiële samenwerkingsschool geworden die breed toegankelijk is. Basisschool Tuin 17 is een school die een open sfeer uitstraalt, waar leerlingen en ouders zich veilig en welkom voelen. De school heeft een hoge ouderbetrokkenheid. Het centrale woord is dan ook ‘ontmoeten’, in de ruimste zin van het woord. Onze school is en blijft volop in beweging. Naast het werken met moderne methoden voor lezen, taal en rekenen, bieden wij eigentijds, toekomstgericht en thematisch onderwijs. Daarnaast vinden wij het belangrijk om leerlingen waarden, normen en eigenaarschap aan te leren. Dit komt vooral naar voren in onze visie en de methodiek van Leer- en Veerkracht.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in onze basisschool Tuin 17.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Ontmoeten
  • Samen
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Populatie

Onze school is ontstaan door een fusie van RK basisschool de Haafakkers en OBS de Klimboom. De populatie van de school is een goede afspiegeling van de Heterense gemeenschap. Wij hebben ongeveer 180 leerlingen.

Brede school De Vogeltuin

Onze school maakt onderdeel uit van Brede school de Vogeltuin. Binnen deze Brede school wordt er samengewerkt met de Skar, Sam Sammie en de Koningin Julianaschool. Hier wordt op één locatie onderwijs en opvang aangeboden aan leerlingen van 0 t/m 13 jaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor meer informatie over de veiligheid verwijzen wij u naar het Veiligheidsbeleid van Wonderwijs: Veiligheidsbeleid Wonderwijs

Terug naar boven