Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

Flessestraat 11 6666 CK Heteren

  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via IPPON onze vervangingspool. Wanneer er geen vervanging beschikbaar is, hanteren wij ons protocol 'ziekte en vervanging', dat op de website bij downloads staat.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben tevens een flexibele leerkracht die iedere groep vijf dagen op jaarbasis vervangt, zodat de leerkracht de handen vrij heeft voor kindgesprekken of schooltaken. 

De groepen 1-2 zitten altijd gecombineerd. Wanneer het leerlingenaantal erom vraagt, maken we ook overige combinatiegroepen. De onderwijsassistente en leraarondersteuner ondersteunt hierbij en de kinderen maken dan gebruik van twee lokalen. 

Voor Engels, tutor lezen en Bouw! werken we groepsoverstijgend. Het talentcircuit wordt ook schoolbreed ingezet. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en eventueel het samenwerkingsverband Passend Wijs na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons schoolgebouw is kinderopvang SKAR gehuisvest en peutergroep de Pretvogeltjes. Op de Pretvogeltjes is een aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Als een peuter doorstroomt naar groep 1 van onze school, dan vindt er een overdrachtsgesprek plaats met de ouders/verzorgers, peuterleidster en leerkracht van groep 1, zodat er een doorgaande lijn is in de begeleiding van het kind. Onze school ontvangt geen VVE gelden vanuit de gemeente Overbetuwe. 

Terug naar boven