Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

Flessestraat 11 6666 CK Heteren

  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren
  • Schoolfoto van Koningin Juliana-School Christelijk Basisonderwijs Heteren

In het kort

Toelichting van de school

VAN HARTE WELKOM!

Fijn dat u een kijkje neemt bij onze school. Ik hoop dat u verrast wordt en tegelijkertijd uw nieuwsgierigheid wordt gewekt. U wilt natuurlijk weten wat wij als school uw kind te bieden hebben. Ik vertel u graag over onze school en onze leerkrachten, maar het gaat uiteindelijk om uw kind.

Ik wil u van alles vertellen over ons onderwijs dat we met regelmaat tegen het licht houden om de resultaten te wegen en te zien of uw kind gelukkig is en met plezier leert. Over ons ervaren en betrokken team, versterkt door jong en enthousiast talent, dat zich gesteund weet door leidinggevenden, een intern begeleider en een conciërge. Over de succesvol gebleken kindgesprekken en startgesprekken. Over de veilige sfeer op school vanuit rust en structuur. Over de Klimklas waar kinderen extra ondersteuning kunnen krijgen. Het speellokaal waar activiteiten voor en door kinderen kunnen plaatsvinden. Over het goed uitgeruste handvaardigheid- en technieklokaal waar allerlei creatieve ideeën worden uitgewerkt. Over ons prachtige, natuurlijke schoolplein, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en zich ontwikkelen. En natuurlijk over de Vreedzame School, een manier van respectvol samenleven en werken, waarbij de kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Het gaat om het partnerschap tussen school, u als ouder en uw kind. Uw kind gaat een aantal belangrijke en leerzame jaren van zijn leven tegemoet. Daarom vormt die driehoek één van onze kernwaarden. Daarom investeren wij als school veel in onderling vertrouwen en verbinding in het belang van uw kind. Dat is onze insteek. Daar kunt u ons aan houden.

Ik heet u daarom van harte welkom op een school waar leerkrachten, ouders en kinderen samenwerken aan mooie, onvergetelijke en leerzame jaren op de Koningin Julianaschool. Wilt u nog meer weten over onze school, dan nodig ik u namens het team van harte uit voor het maken van een afspraak voor een rondleiding of neem een kijkje op onze website. 

Hartelijke groet,

Sietze Jansen

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Partnerschap & Samen
  • Kindgericht
  • Christelijk
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen voornamelijk uit Heteren, maar ook uit omliggende dorpen als Randwijk en Driel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven