R.K. Basisschool Sint Aegidius

Hertmerweg 26 7626 LW Hertme

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Sint Aegidius
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Sint Aegidius
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Sint Aegidius
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Sint Aegidius
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Sint Aegidius

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool St. Aegidius "samen leren voor de toekomst"

Basisschool St. Aegidius is een katholieke basisschool in het midden van het dorp Hertme. Vanuit de dorpse geborgenheid proberen wij ieder kind goed te begeleiden op hun weg naar de toekomst. De samenwerking tussen ouders, het team en overige betrokkenen rondom het kind vinden wij van groot belang. Wij gaan voor sociaal vaardige, zelfstandige mensen die oog hebben voor hun omgeving en vol vertrouwen in het leven staan.

Loop eens bij ons binnen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is in de afgelopen jaren relatief gelijk gebleven. Per groep kan het aantal leerlingen wel sterk verschillen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven