Montessori 't Annink

Bergweg 34 7557 BT Hengelo

Schoolfoto van Montessori 't Annink

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Naast de vragenlijst voor de groepen 6,7 en 8, vragen wij de kinderen vanaf groep 3 ook naar hun welbevinden en betrokkenheid. Zo krijgen we een totaal beeld van de ontwikkeling van de kinderen. De leerlingenraad is voor ons belangrijk. Zij zijn de spreekbuis voor alle kinderen en geven ons waardevolle informatie. 

Naast deze vragenlijst observeren wij kinderen ook op hun welbevinden door het inzetten van het instrument Looqin en IEP. Dit is een instrument dat inzicht geeft in het totale beeld van het functioneren van het kind en de groep.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zowel de kinderen als de ouders zijn erg tevreden over de lessen op Montessori 't Annink. Veel kinderen gaan met veel plezier naar school en voelen zich veilig. Ouders geven aan dat zij hun kind(eren) graag nog meer uitgedaagd zien. Omdat wij ons onderwijs meer willen laten aansluiten bij dat wat de kinderen nodig hebben zodat kinderen meer hun eigen ontwikkeling kunnen volgen verwachten wij dat kinderen ook meer uitgedaagd worden. Ook zouden ouders nog meer op de hoogte willen zijn over wat er gebeurt op school en hoe het met hun kind gaat. Hiervoor gaan we ons gesprekkencyclus met kind en ouders onderzoeken. Ook de wijze van rapportage wordt hierin meegenomen. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven