IKC Hart van Slangenbeek

Luxemburgstraat 100 7559 NB Hengelo

  • Schoolfoto van IKC Hart van Slangenbeek
  • Schoolfoto van IKC Hart van Slangenbeek
  • Schoolfoto van IKC Hart van Slangenbeek
  • Schoolfoto van IKC Hart van Slangenbeek

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Voldoet IKC Hart van Slangenbeek aan de verwachtingen? Wat gaat goed en wat kan beter?

De mening van leerlingen, ouders en team vinden wij heel belangrijk, daarom organiseren wij een tevredenheidsonderzoek.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 nemen we tweejaarlijks de enquête vanuit vensters PO af. 

De uitkomsten hiervan worden besproken in de diverse geledingen en leiden waar nodig tot verbeteringen

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven