IKC De Hunenborg

Old Ruitenborgh 31 7556 NK Hengelo

  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg
  • Schoolfoto van IKC De Hunenborg

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezers,  

Dank u wel voor de interesse in onze school. De informatie via Scholen op de Kaart s is bedoeld om u informatie te geven over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. U vindt ook veel praktische informatie en onze jaarkalender in onze Basisschool App. 

Wie via deze site nader kennismaakt met onze school, heten we van harte welkom en we hopen dat u en uw kind(eren) zich snel thuis zullen voelen bij ons op school. Mocht u dit lezen omdat u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) dan hopen we dat u de informatie vindt die u van belang acht. Graag nodigen we u ook uit om samen met uw kind(eren) de school te bezoeken voor een rondleiding om zo te ervaren hoe we werken en om de sfeer te proeven.  

De schoolgids is te vinden op onze website en Scholen op de kaart. Jaarlijks wordt de schoolgids aangepast zodat er altijd een actuele versie is. Het spreekt voor zich dat daar waar in de gids over ouders wordt gesproken ouder(s)/verzorgers(s) worden bedoeld.  

U kunt een papieren versie aanvragen of ophalen bij de administratie.

Met vriendelijke groet, Team De Hunenborg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Vreedzame School
  • Vier Keer Wijzer
  • Sterk aan de basis
  • Opbrengstgericht
  • Betrokkenheid & Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door het afnemen van het aantal 4-jarigen in de wijk, daalt de school langzaam in leerlingenaantal. Vorig schooljaar zijn veel leerlingen van De Es (voorheen AMG Schmidtschool) bij ons op school gekomen. In totaal bezoeken nu ongeveer 175 leerlingen onze school. Daarnaast hebben we 2 peutergroepen op onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven