Christelijk IKC De Wijngaard

Druivengaarde 9 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

  • We werken met taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen op drie niveaus.
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Wijngaard
  • Met behulp van scheerschuim op de tafels ontwikkelen we de grove motoriek.
  • De kinderen uit de bovenbouw houden een voorleeswedstrijd.
  • Een impressie van een muziekles in de onderbouw. In de bovenbouw zijn de boomwheckers heel populair.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u een beeld van ons kindcentrum De Wijngaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en ons kindcentrum zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Via deze weg willen we u betrouwbare en genuanceerde informatie geven over ons kindcentrum en de onderwijsprestaties.

We hopen dat na het lezen van deze informatie uw belangstelling gewekt is. Meer informatie vindt u op onze website (www.wijngaard-hia.nl). Ook zijn wij te vinden op verschillende media, zoals facebook en instragram. U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek.

'Samen bereik je meer!'

Marleen de Gruijter - directeur onderwijs

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • inspiratie
  • kwaliteit
  • verantwoordelijkheid
  • toekomstgerichtheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
457
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Wijngaard is een kindcentrum. Dit houdt in dat wij opvang en onderwijs onder één dak verzorgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven